WP theme optional pages:

Biblioteca Ştiinţifică

a Academiei de Studii Economice din Moldova

--

GHIDUL UTILIZATORULUI

--

 Bine ai venit la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM!

--

        Stimate utilizator! Acest ghid are scopul de a te ajuta să te orientezi în spaţiul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, să foloseşti eficient resursele informaţionale şi să poţi uşor şi repede să găseşti informaţia de care ai nevoie în procesul de studiu şi cercetare. Din acest ghid vei afla despre amplasarea sălilor de lectură, orarul de funcţionare, serviciile oferite, condiţiile de acces şi multe alte informaţii utile.

 Biblioteca Științifică a ASEM – biblioteca t@!

 Adresa: Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59

Tel.: (+373) 0 22 40-27-22

(+373) 0 22 24-26-63

(+373) 0 22 40-29-64

Fax: (+373) 0 22 24-26-63

e-mail: library@lib.ase.md

web-site:https://lib.ase.md/

 BȘ a ASEM tezaurizează o colecţiile de publicaţii (cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de doctorat, documente electronice etc.), ce cuprinde o mare varietate de lucrări din ţară şi din străinătate în domeniile: economie, drept, filozofie, informatică, matematică, alte domenii; în limbile română, rusă, limbi străine. BȘ a ASEM deţine cea mai mare colecţie de literatură economică din Republica Moldova.

Servicii oferite gratuit:

 ü  Împrumut la domiciliu; 

ü  Consultarea publicaţiilor în regim de sală;

ü  Asistenţă informaţională;

ü  Instruire bibliografică; 

ü  Acces la Platforma de căutare PRIMO (catalogul electronic);

ü  Cercetare baze de date: Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova” (documente legislative), Baza de date EBSCO (reviste electronice), alte baze de date abonate de bibliotecă;

ü  Servicii de referinţe;

ü  Acordare indici CZU, JEL la teze de masterat, doctorat, articole;

ü  Acces Internet;

ü  Eliberarea Permisului de intrare;

ü  Activităţi culturale şi informaţionale (expoziţii de carte, manifestări culturale);

ü  Împrumut interbibliotecar.

Servicii prestate contra plată:

 ü  Copiere (fotocopiere, microcopiere, scanare, digitizare);

ü  Listare (imprimare);

ü  Alte servicii, conform Regulamentului privind serviciile prestate de BȘ a ASEM.

 

Structura Bibliotecii Științifice a ASEM

 

Director dr. Natalia Cheradi, e-mail: cheradi@lib.ase.md

Corp F, et. 1, birou 107, tel./fax: (+373) 0 22 24-26-63, tel.: (+373) 0 22 40-27-22

 

Bibliotecar principal dr. Elena Railean, e-mail: marketol@lib.ase.md

Corp F, parter, birou 004, tel.: (+373) 0 22 40-29-40

 

Bibliotecar principal Ina Nicuţă, e-mail: inanic@lib.ase.md

Corp F, parter, birou 004, tel.: (+373) 0 22 40-29-40

 

Bibliotecar principal Angela Amorțitu, e-mail: amortitu@lib.ase.md

Corp F, parter, birou 004, tel.: (+373) 0 22 40-29-64

 

SUBDIVIZIUNI

 

Serviciul „Comunicarea Colecţiilor”

Şef serviciu Natalia Suvac, tel: (+373) 0 22 402965.

În cadrul serviciului funcționează Sectorul „Săli de lectură şi Împrumut”.

„Împrumut”

Corp F, parter, birou 005, tel.: (+373) 0 22 402963.

Specificul: Împrumutul manualelor și a publicațiilor didactice la domiciliu. Crearea și gestionarea bazei de date a utilizatorilor. Eliberarea permiselor de intrare, valabile în toate subdiviziunile bibliotecii.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30; Sâmbătă: 9.00-15.00.

Sala  „Lectura publică”

Corp F, etaj 1, birou 103, tel.: (+373) 0 22 402965.

Specificul: Aici pot fi consultate cărți în limbile română şi rusă din toate domeniile de studiu şi cercetare. Sala dispune de cea mai numeroasă colecţie de cărţi. Oferă acces la platforma de căutare PRIMO și la bazele de date abonate de bibliotecă. Capacitatea sălii - 72 locuri.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30; Sâmbătă: 9.00-15.00.

Sala de lectură „Paul Bran”

Corp C, parter, birou 103, tel. : (+373) 0 22 402917.

Specificul: Sala este destinată consultării publicaţiilor în limbi străine (cărţi, periodice, ediţii de referinţă) în acces direct. Sala depozitează colecţiile unor importante organizații internaţionale - Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană. Oferă utilizatorilor acces la platforma de căutare PRIMO, Bazele de date EBSCO, colecția de publicații electronice a Băncii Mondiale și a Uniunii Europene. Capacitatea sălii – 50 locuri.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30; Sâmbătă: 9.00-15.00.

Campusul Cercetătorilor

Corp F, et. 1, birou 101, tel.: (+373) 0 22 402977.

Specificul: Sala oferă acces la autoreferate, teze de doctor și teze de masterat, care pot fi consultate numai în sală. Oferă acces la platforma de căutare PRIMO și la bazele de date abonate de bibliotecă. Capacitatea sălii – 11 locuri.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30; Sâmbătă: 9.00-15.00.

 

Serviciul „Centrul Multimedia”

Şef serviciu: Ana Gudima, e-mail:gudimana@lib.ase.md

Corp F, et. 1, birou 102, tel.: (+373) 0 22 402848.

Specificul: Centrul Multimedia reprezintă o structură informaţională modernă, dotată cu 22 de calculatoare, imprimante, scanere. Serviciul oferă accesla Internet, platforma de căutare PRIMO, la colecțiile digitale ale bibliotecii, bazele de date abonate de bibliotecă, gestionează repozitoriul instituțional.

Program: Luni-Vineri:8.00-16.30.

 

Serviciul „Asistenţă Informaţională”

Şef serviciu: Slivia Habaşescu, e-mail:habasescu@lib.ase.md

Corp F, parter, birou 006, tel.: (+373) 0 22 402950, (+373) 0 22 402904.

Specificul:Depozitează şi gestionează colecţia de publicaţii de referinţă (dicţionare, enciclopedii, bibliografii etc.). Creează baza de date a articolelor, elaborează lucrări bibliografice. Oferă asistenţa informaţională şi instruirea bibliografică a utilizatorilor în vederea utilizării catalogului electronic al bibliotecii şi a bazelor de date, organizează lecții de Cultura Informației.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30.

Sectorul „Achiziţii. Prelucrare”

Şef sector: Aliona Proca, e-mail:clasificare@lib.ase.md

Corp F, parter, birou 003, tel.: (+373) 0 22 402968.

Specificul:Dezvoltarea colecţiilor, acoperirea domeniilor de studiu cu documente de toate tipurile. Schimb internaţional de publicaţii. Prelucrarea în sistem automatizat a documentelor intrate în bibliotecă conform normelor internaţionale. Crearea şi gestionarea bazei de date a publicațiilor intrate în bibliotecă, gestionarea cataloagelor tradiţionale. Acordarea indicelui CZU pentru teze de masterat şi doctorat.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30.

 

Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM

 

Bibliotecar principal: Valentina Melihov, e-mail: valentina_paladi@mail.ru, tel.: (+373) 0 22 402796.

 

Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ (CNC) al ASEM are misiunea de a sprijini procesul de studii, informare şi documentare, colecţia bibliotecii constituind un instrument eficient de muncă intelectuală pentru utilizatori, asigurându-i cu informaţia necesară, prin modernizarea şi dezvoltarea serviciilor. Biblioteca CNC al ASEM pune la dispoziţie un bogat fond de cărţi, enciclopedii, periodice şi alte surse de informaţie, în domeniile: economie, finanţe, marketing, turism, merceologie, contabilitate, cât și literatură artistică etc.

„Împrumut”

Corp D, etaj 1, birou 117.

Specificul: Împrumutul și închirierea manualelor, împrumutul publicațiilor didactice la domiciliu.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30.

Sala de lectură

Corp D, etaj 1, birou 116.

Specificul: Aici pot fi consultate cărţi, publicații de referință, ziare și reviste din toate domeniile de studiu şi cercetare. Capacitatea sălii – 20 de locuri.

Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30.

 

Cum poţi deveni utilizator al Bibliotecii Științifice a ASEM?

 

Categoriile de utilizatori ai Bibliotecii Științifice a ASEM sunt:

Utilizatori specifici: studenţi de la ciclul I și II, doctoranzi, cadre didactice universitare, cercetători, personal auxiliar, elevi și cadre didactice ai CNC al ASEM și colegii cu profil economic (sunt serviţi gratuit).

 

Utilizatori nespecifici: persoane din afara ASEM, care sunt serviţi în conformitate cu Regulamentul privind drepturile și obligațiile utilizatorilor BȘ a ASEM (contra plată).

 

Servirea utilizatorilor specifici în Biblioteca Științifică a ASEM are loc în baza „Permisului de intrare”. În cazuri excepționale (pierderea permisului) accesul la bibliotecă este permis:

 • pentru studenţi, masteranzi – în baza „Carnetului de student”;
 • pentru elevii CNC – în baza „Carnetului de elev”;
 • pentru personalul angajat – în baza legitimaţiei de serviciu;
 • pentru persoanele din exterior – în baza buletinului de identitate.

 

Permisul de intrare la bibliotecă este personal, intransmisibil şi este individualizat printr-un cod de bare numeric. Permisul de Intrare se eliberează gratuit în baza următoarelor acte: ordinul de înmatriculare/angajare, carnetul de student, carnetul de elev, legitimaţia de serviciu, buletinul de identitate. La înscriere utilizatorul prezintă o fotografie 3x4.

 

În caz de pierdere, deteriorare sau furt al Permisului de intrare, utilizatorul are dreptul de a primi un duplicat contra plată, conform prevederilor Regulamentului privind serviciile prestate de BȘ a ASEM.

 

La primirea Permisului de intrare persoana ia act de regulile de acces la colecţii şi infrastructura informaţională, regulile de comportament în spaţiile Bibliotecii, confirmând contra semnătură obligaţia de a le respecta. Până la primirea Permiselor de intrare, utilizatorii au acces la bibliotecă în baza buletinului de identitate.

 

Utilizatorii nespecifici vor beneficia de serviciile bibliotecii doar în sălile de lectură, fără dreptul de împrumut a documentelor la domiciliu, achitând o taxă, prevăzută în Regulamentul privind serviciile prestate de BȘ ASEM.

 

Informația cu privire la programul de activitate, serviciile de bază și serviciile contra plată ale Bibliotecii Științifice a ASEM, se publică pe pagina web a bibliotecii https://lib.ase.md, rețele de socializare ori alte resurse informaționale, se afișează în sălile de lectură și împrumut.

 

Utilizatorii vor fi informaţi suplimentar cu privire la modificarea programului de activitate în perioada de sesiune şi de vacanță.

 

Care sunt obligaţiile utilizatorilor

în Biblioteca Științifică a ASEM?

 

 • Respectă regulile de folosire a bibliotecii.
 • Manifestă un comportament decent, foloseşte un limbaj civilizat şi conformează-te prevederilor din Regulamentul privind drepturile și obligațiile utilizatorilor în BȘ a ASEM.
 • Comportă-te civilizat, protejează bunurile bibliotecii (mobilierul, calculatoarele etc.) păstrează liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.
 • Păstrează şi restituie fişa cu număr.
 • Nu transmite permisul de intrare altor persoane.
 • Nu intra în săli cu genţi şi cu haine de sezon rece (palton, pardesiu, trenci, geacă). Folosirea garderobei e obligatorie.
 • Nu consuma alimente şi băuturi în sălile de lectură.
 • Deconectează telefonul mobil.
 • Completează corect şi citeţ toate datele în buletinul de cerere pentru fiecare titlu de publicaţie;
 • Verifică cu atenţie starea publicaţiilor primite, semnalând bibliotecarului eventualele deteriorări.
 • Nu ieşi din sălile de lectură cu publicaţiile primite spre consultare.
 • Anunţă bibliotecarul în cazul ieşirii din sala de lectură cu o publicaţie pentru copiere.
 • Păstrează în stare bună publicaţiile împrumutate, nu face însemnări, sublinieri şi alte deteriorări.
 • Respectă termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. Nerespectarea este sancţionată.
 • În cazul pierderii sau deteriorării a unei publicaţii, trebuie să restitui un exemplar din aceiaşi ediţie sau o altă publicație considerată echivalentă.
 • Respectă orarul de funcţionare a sălilor de lectură.
 • Absolvenţii ASEM sunt obligaţi să se achite cu Biblioteca Științifică a ASEM.

 

Vino la Bibliotec@SEM!