WP theme optional pages:
 
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu personalitate juridică de drept public, responsabilă de asigurarea calității în domeniul educației și cercetării.
Study.eu: Poarta ta de intrare către universitățile din Europa
Faceți studii în Europa: găsiți, comparați și aplicați la programele de licență, masterat și doctorat
ProQuest Digital Dissertations
Bază de date internaţională de disertaţii full-text cu acces liber pe anii 2003-2004. Conţine mai mult de 125 mii de descrieri şi autoreferate, dar şi textele parţiale ale acestora (primele 24 de foi).
Baza de date Ingenta
Bază de date de înregistrări bibliografice de profil universal a articolelor în limba engleză. Adâncimea cronologică din 1988 şi conţine peste 13 mln. de notiţe bibliografice.
http://www.thunderlake.com/
Resursa înglobează mai multe documente și publicații economice, privind proiecte de consultanță în management pentru clienții din sectorul public și privat.
http://altaplana.com/Gate.international.html
Un ghid ce prezintă paginile oficiale ale unor organizaţii internaţionale. Accesibil în limba engleză
Ghidul organizaţiilor guvernamentale
Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
Biblioteca Municipală Haşdeu
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Biblioteca Publică de Drept
Biblioteca AGEPI
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
Biblioteca Universităţii de Stat din Cahul
Camera Naţională a Cărţii
Biblioteca Naţională a României
Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti
Biblioteca Universităţii „Dunarea de Jos” din Galati
Biblioteca Centrală a Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti
Biblioteca Centrală Universitara „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Biblioteca Centrală Universitara „Mihai Eminescu”, Iaşi
Biblioteca Centrală Universitara „Eugen Todoran”, Timişoara
Biblioteca Naţională a Rusiei din Sankt-Petersburg
Biblioteca de Stat a Rusiei
Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Rusia
Biblioteca Publică Ştiinţifico-Tehnică de Stat a Rusiei
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Lomonosov” din Moscova
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Relaţii Internaţionale din Moscova
Biblioteca Universităţii de Stat de Management din Moscova
Biblioteca de Stat a Rusiei de literatură străină „M. Rudomino”
Biblioteca Universităţii Tehnice de Stat din Moscova N. Bauman
Institutul de informaţie ştiinţifică în domeniul ştiinţelor tehnice
Biblioteca Congresului
Biblioteca Naţională a Franţei
Biblioteca Naţională a Regatului Unit
Biblioteca Naţională a Germaniei
Biblioteca Naţională a Italiei
Biblioteca Universităţii Oxford
Biblioteca Universităţii Cambridge