WP theme optional pages:
Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
Include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare a actelor juridice. Baza de date conţine versiunea electronică a actelor juridice adoptate şi publicate în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi alte ediţii oficiale, începând cu anul 1989, în limbile română şi rusă. În acelaşi timp, baza de date conţine legi şi acte normative modificate (la zi) conform actelor despre modificări. Modificările sunt operate conform prevederilor Legii nr.317 din 18 iulie 2003 la data intrării acestora în vigoare.