WP theme optional pages:
EBSCO Publishing
Baze de date bibliografice şi full-text ale publicaţiilor periodice ale Companiei Editoriale EBSCO: oferă acces la 18200 de reviste full text, 2500 cărti, broşuri, ediţii de referinţa in limba engleza, este posibilitatea traducerii în limbile franceză, germană, spaniolă, portugheză.
Academic Search Premier
Bază de date academică care conţine articole full-text din peste 4 650 de publicaţii ştiinţifice. Adâncimea cronologică până în anul 1975.
Business Source Premier
Oferă peste 3300 de publicaţii cu text integral în domeniul economiei. Adâncimea cronologică până în anul 1922.
Regional Business New
Bază de date care include 75 de reviste de business, ziare şi buletine de ştiri, acoperind toate teritoriile metropolitane şi rurale din Statele Unite.
Master File Premier
Baza de date destinată bibliotecilor publice şi oferă informaţii full text din aproximativ 2.000 de ediţii periodice cu conţinutul general, acoperind un spectru larg de domenii: business, educaţie, sănătate, ştiinţa în general, probleme multiculturale.. Include ediţii de referinţe, biografii, o colecţie de fotografii, drapele şi hărţi.
ERIC (Educational Resource Information Center)
Educational Resource Information Center este un sistem naţional de informare susţinut de departamentul pentru Educaţie din SUA., oferă informaţii full-text din 2200 grupaje de materiale însoţite de informaţii adiţionale, citaţii şi abstracte din peste 1000 de reviste educaţionale şi din domeniile afiliate educaţiei.
Health Source: Nursing/Academic Edition
Oferă peste 600 de reviste academice full-text din domeniul îngrijire medicală şi a celor legate de acesta.
MEDLINE
conţine informaţii din domeniul medicinii, poate fi realizată căutarea notiţelor bibliografice şi abstractelor din 4800 reviste.
Health Source - Consumer Edition
Prezintă cea mai bogată colecţie de informaţii de popularizare privind sănătatea, oferă acess la aproximativ 150 de ediţii periodice cu text integral.
Clinical Pharmacology
Include informaţii privind preparatele utilizate în SUA, inclusiv noile substanţe narcotice care pot fi găsite după denumire sau brandul lor.
Library, Information Science&Technology Abstracts
Conţine 600 ediţii periodice, cărţi şi rapoarte ştiinţifice şi anale ştiinţifice. Include tematica: biblioteconomie, catalogarea, sistematizarea, bibliometria, managementul informaţional etc. Adâncimea cronologică începând cu anii 1965.
Portalul analitic rusesc Polpred
10509 cărţi electronice, articole full-text din domeniile economie, drept, politică etc.
Cambridge University
Oferă acces la revistele din domeniul biologiei şi ştiinţelor biomedicale; fiziologiei; psihologiei şi psihiatriei; tehnica de calcul; ştiinţe tehnice; ştiinţele naturii; ecologiei; matematicii; fizicii; ştiinţelor agricole; economiei; istoriei; filosofiei; politologiei; jurisprudenţei; lingvisticii; religiei şi altor ştiinţe. Sunt accesibile în full-text cu adâncimea cronologică din 1997.
Revistele eduturii Blackwell
Baza de date Blackwell Synergy include reviste din toate domeniile (861 reviste). Adâncimea cronologică din 1997 până în prezent.
Emerald Group Publishing Limited
Acces direct la 200 reviste ştiinţifice. Editura engleză Emerald este lider pe piaţa de publicaţii academice şi a literaturii profesionale din domeniul managementului, marketingului şi a ştiinţelor informaţionale.
Oxford University
Revistele ştiinţifice ale companiei editoriale Universităţii Oxford. În aceste baze de date apar articolele revistelor din diferite domenii ca ştiinţe sociale şi umanitare ; fizica şi matematica ; biologie şi medicină. Conţine peste 180 de titluri de reviste cu adâncimea cronologică din anul 1996 până în prezent.
Publicaţiile Bancii Mondiale
În cadrul programului „Biblioteci depozitare şi regionale” Banca Mondială colaborează cu biblioteci din peste 217 ţări din întreaga lume, printre care şi Republica Moldova. Aceste biblioteci sunt parteneri activi ai Băncii Mondiale în organizarea colecţiilor de publicaţii ale Băncii, în diseminarea informaţiilor despre aceste publicaţii şi în promovarea accesului la ele pentru diferite grupuri de utilizatori. În anul 2006 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a fost înregistrată la World Bank e-Library care oferă accesul on-line la 4000 de publicaţii la adresa http://www.worldbank.org/elibrary.
Portalul oficial al Uniunii Europene
Informarea europeană a adăugat o componentă nouă, a extins accesul la informaţie şi a oferit bibliotecii de a se implica mai mult în satisfacerea cerinţelor utilizatorilor. Resurse informaţionale ale Centrului sunt distribuite centralizat de către Publications Office şi cuprind monografii şi ediţii periodice pentru toate categoriile de utilizatori: Official Journal of the European Union (Seriile L+C CD-ROM); COM Documents disponibile pe site-ul EUR-Lex; ESC and COR documents; Publications of the European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions (Publicaţiile Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă); Eurostat publications (Eurostat Yearbook, Regions: Statistical Yearbook, European Business: Facts and Figures, “Eurostat Electronic Library” CD-ROM); „General public” publications and brochures; Publications and broshures produced by the Offices and Delegations of the Commision. Centrul oferă acces la ediţiile UE în format electronic în regim on-line şi pe CD-ROM.