WP theme optional pages:

1. Crearea şi gestionarea profilului Google Scholar

2. Crearea şi gestionarea profilului ORCiD

3. Ghidul utilizatorului Bibliotecii Științifice a ASEM

4. Oferta resurselor Bibliotecii Științifice a ASEM

5. „Comunicarea Colecţiilor” – conține informații privind accesul în sălile de lectură ale Bibliotecii Științifice a ASEM.

6. „Centrul Multimedia” – conține informații referitoare la condițiile de acces și serviciile oferite de Centrul Multimedia.

7. „Resurse electronice” – oferta de resurse electronice disponibile în Biblioteca
Științifică a ASEM, care pot fi accesate urmând link-ul de pe pagina web a bibliotecii: www.lib.ase.md.

8. „Bazele de date EBSCO PUBLISHING” – oferta la articole full-text din peste 18200 de reviste, ziare, buletine de știri și ediții de referință.

9. „Centrul de Informare al Uniunii Europene (CIUE) în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova” – conține informații utile referitoare la resursele CIUE.

10. Ghid „Uniunea Europeană” – ajutor pentru accesarea resurselor informaționale de pe site-ul Uniunii Europene http://europa.eu/.

11. Ghid „International Monetary Fund” (IMF) – ajutor pentru accesarea resurselor informaționale de pe site-ul IMF http://www.imf.org/external/index.htm.

12. Ghid de utilizare a sistemului Primo – (Catalog Electronic Unic al Bibliotecilor Universitare din Republica Moldova) http://primo.libuniv.md/

13. Căile etice de utilizare a informaţiei – conține sfaturi cum să eviți plagiatul neintenționat la elaborarea unei lucrări.

14. Modele de prezentare a referințelor bibliografice – Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare.