WP theme optional pages:

Biblioteca Ştiinţifică ASEM: scurt istoric

- Lansarea catalogului electronic web OPAC şi a platformei PRIMO în cadrul Proiectului Tempus „Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor” (MISISQ) – 2016
- Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior , realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, aprilie 2016. Termenul proiectului: 2016-2019
- Crearea Centrului metodic pentru bibliotecile instituţiilor de profil economic din învăţământul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nontertiar – 2015
- Editarea publicaţiei „Revista „Basarabia economică” (1919‐1940): cercetare bibliografică”, autori: Ion ŞPAC şi Silvia GHINCULOV – 2015
- Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare” în cadrul Proiectului „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între ASEM şi Universitatea din Bergen, Norvegia (28 aprilie 2015)
- Proiectul „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între ASEM şi Universitatea din Bergen, Norvegia – 2015
- Participarea la Proiectul Tempus „Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor” (MISISQ) – 2014
- Organizarea arhivei digitale instituţionale IREK – 2013
- Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Fundaţia EURASIA, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen, 2012
- Proiectul „Accesul Deschis – un element important de optimizare a comunicării ştiinţifice şi universitare”, susţinut de Programul Informaţional al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi EIFL, 2012

- Lansarea oficială a Centrului de Informare al Uniunii Europene (EUI) şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană, reprezentată de către Delegaţia Uniunii Europene şi Academia de Studii Economice din Moldova, 12 mai 2011
- Proiectul „Cooperation Moldova&Norway” realizat în colaborare cu Biblioteca Universităţii din Bergen, finanţat de Fundaţia EURASIA, 2011
- Proiectul „Open Access to content in Moldovan Higher Economic Education”, Ambasada Regatului Norvegiei în România – 2010
- Proiectul Fundaţiei Wuhan Jiecheng Cultural Dissemination Co., Ltd. “China and the World” – 2010
- Proiectul Fundaţiei Nippon „100 Books for Understanding Contemporary Japan” (100 de Cărţi pentru înţelegerea Japoniei Contemporane) – 2010
- Inaugurarea oficială a Sălii de lectură „Eugeniu Hrişcev” – 2010
- Editarea bibliografiei „Eugeniu Hrişcev. Membru corespondent al AŞM” – 2009

- Diploma de Excelenţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru publicaţia Protagonistul bibliologiei naţionale. Ion Madan. Madan: Biobliografie – 2009
- Proiectul „Casa Cunoştinţelor de la Chişinău” – 2009
- Proiectul „Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe: rolul bibliotecilor”, sprijinit de către Fundaţia Soros-Moldova şi Fundaţia eIFL.net – 2009
- TOP-ul bibliotecarilor din Moldova „Cel mai bun bibliotecar al anului”: Alla Iarovaia – 2009
- Crearea Blogului eIFL-OA Moldova : http://oarm.blog2x2.net/ – 2008
- Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova decernată directorului adjunct Nataliei Cheradi pentru activitatea inovaţională şi dezvoltarea bibliotecii – 2008
- Inaugurarea Centrului de Informare Publică a Băncii Mondiale – 2008
- Concursul republican „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, Premiul I pentru publicaţia Ghinculov, Silvia „Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare” – Secţiunea „Automatizare şi Ştiinţa Informării”) – 2008
- TOP-ul bibliotecarilor din Moldova „Cel mai bun bibliotecar al anului”: Natalia Suvac – 2007
- Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, şi ştiinţa informării „Ghidul utilizatorului” a fost menţionată cu Premiul I la secţiunea „Materiale promoţionale” – 2007
- Înregistrarea la World Bank e-Library care oferă accesul on-line la 4000 de publicaţii la adresa http://www.worldbank.org/elibrary – 2006
- Inaugurarea oficială a Centrului European de Documentare şi a Sălii de videoconferinţe – 2006
- Obţinerea statutului Biblioteca Ştiinţifică, 30 iunie – 2006
- Comitetului organizatoric al Simpozionului Ştiinţific Naţional Anul Bibliologic a organizat TOP-ul bibliotecarilor din Moldova „Cel mai bun bibliotecar al anului”: Natalia Cheradi – 2006
- Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei (Premiul I pentru „Publicaţii ASEM 2005: în două volume” (Seria Biblioteca digitală ASEM); premiul III pentru Paul Bran: Schiţă biobibliografică şi Eugeniu Hrişcev. Membru corespondent al AŞM: indice biobibliografic) – 2006
- Instalarea WebOPAC-ul de la toate posturile de lucru pentru utilizatori – 2006
- Extinderea accesului liber la colecţie în toate sălile de lectură – 2006
- Proiectul de colaborare dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea Centrală din Carolina de Nord “Sistemul Managerial de Învăţare / Learning Management System (LMS)” – 2005
- Inaugurarea oficială a Sălii de lectură “Paul Bran” (23 septembrie) – 2005
- Editarea bibliografiilor “Paul Bran: schiţă biobibliografică” şi “Eugeniu Hrişcev: Membru corespondent al AŞM: indice biobibliografic” – 2005
- Proiectul “Fonduri documentare de bază” în cadrul programului “Tehnici noi de informare, comunicare şi însuşire a cunoştinţelor”, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) – 2005
- Concursul Republican pentru cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei, premiile “Studium” şi Premiul special “e-resurse”: Catalogul publicaţiilor periodice intrate în colecţiile Bibliotecii ASEM; The World Bank’s publications. New titles; Moldova in foreign publications; Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova: A II-a Conferinţă Naţională – 2005
- TOP-ul bibliotecarilor din Moldova “Cel mai bun bibliotecar al anului”: Elena Negară – 2005
- Inaugurarea Centrului Multimedia (24 septembrie) – 2004
- Organizarea Conferinţei a III-a Internaţionale “Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Republica Moldova” (23-24 septembrie) – 2004
- Cartea “Marketing şi biblioteca universitară” (autori Natalia Cheradi, Nelly Ţurcan) premiată Premiul I la Concursul republican pentru cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei – 2004
- Înfiinţarea serviciului Livrare electronică a documentelor şi a Expoziţiei virtuale pe site-ul bibliotecii – 2004
- Lansarea paginii Web a Consorţiului eIFL Direct Moldova http://moldova.cc/eifl_direct – 2003
- Proiectul “Fonduri documentare de bază”, Agenţia Universitară a Francofoniei – 2003
- Inaugurarea Centrului European de Documentare – 2002
- Proiectul “Dezvoltarea şi implementarea modelului de furnizare a literaturii ştiinţifice pentru cercetătorii din ţările CSI prin intermediul livrării electronice în cadrul programului INTAS” – 2002
- Proiect de dezvoltare a colecţiilor, Fundaţia SOROS Moldova – 2002
- Proiectul “Consorţiul eIFL Direct Moldova”, suportul financiar OSI Budapesta Programul Consortium-Building – 2002
- Proiectul “Fonduri documentare de bază”, Agenţia Universitară a Francofoniei – 2002
- Semnarea Memorandumului de Acord Consorţiul eIFL Direct Moldova – 2001
- Proiect de dezvoltare a colecţiilor cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS – 2001
- TOP-ul bibliotecarilor din Moldova “Cel mai bun bibliotecar al anului”: A. Susarenco – 2000
- Editarea culegerii “Conferinţa Modernizarea serviciilor de informare” – 2000
- Editarea bibliografiei “Protagonistul bibliologiei naţionale. Ion Madan la 65 de ani”, Locul I la Concursul Republican “Cea mai reuşită bibliografie de caracter local” – 2000
- Megaproiectul “Pushkinskaja biblioteca” – 2000
- Proiectul de dezvoltare a colecţiilor cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS – 2000
- TOP-ul bibliotecarilor din Moldova “Cel mai bun bibliotecar al anului”: T. Nistor – 1999
- Premiul Iuventus – pentru o bibliotecă tânără care a realizat un număr impunător de lucrări bibliografice (Simpozionul “Anul bibliologic 1999″) – 1999
- Editarea bibliografiei „Mihai Carauş” – 1999
- Elaborarea paginii Web a Bibliotecii (www.lib.ase.md) – 1999
- Procurarea şi instalarea Bazei de date “Juristul” – 1999
- Obţinerea Statutului “Biblioteca depozitară Complexă” a Băncii Internaţionale de Reconstrucţii şi Dezvoltare – 1999
- Asigurarea accesului utilizatorului la INTERNET – 1999
- Megaproiectului “Pushkinskaja biblioteca” – 1999
- Proiectul „Asigurarea cu publicaţii străine a procesului de studiu şi cercetare” cu sprijinul Fundaţiei SOROS şi companiei Shpringer – 1999
- Editarea Catalogului Publicaţiilor Periodice în format electronic – 1998
- Elaborarea şi editarea bibliografiilor „Contabilitate, audit şi analiza activităţii economice”, „Sergiu Chircă”, „Dumitru Moldovan” – 1998
- Deschiderea Laboratorului de restaurare a cărţii – 1998
- Afilierea Bibliotecii Colegiului Naţional de Comerţ – 1998
- Proiectul de dezvoltare a colecţiei (cu sprijinul financiar al Programului Regional HESP – 1998
- Elaborarea şi editarea bibliografiei „Eugen Hrişcev” – 1997
- Editarea indicelui bibliografic „Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare”, Fascicula 2-a, locul I la Concursul Republican „Cea mai reuşită bibliografie de caracter local” – 1997
- Organizarea Conferinţei internaţionale „Modernizarea serviciilor de informare”, sponsorizată de Fundaţia SOROS şi Alianţa Franceză – 1997
- Implementarea Softului TINLIB – 1997
- Editarea bibliografiei „Nadejda Şişcan” – 1996
- TOP-ul bibliotecarilor din Moldova „Cel mai bun bibliotecar al anului”: S. Ghinculov – 1996
- Proiectul „Informatizarea Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Moldova”, Library Program, Fundaţia SOROS – 1996
- Inaugurarea Cenaclului Literar „Junimea” – 1996
- Editarea buletinelor trimestriale „Intrări noi în Biblioteca ASEM”, „The WB’s Publications. New Books” – 1996
- Deschiderea Sălii de referinţe – 1996
- Obţinerea statutului Biblioteca în afara categoriei – 1996
- Proiectul de dezvoltare a colecţiilor cu sprijinul financiar al programului Regional HESP – 1996
- Inaugurarea sălii de lectură „Publicaţii didactice. Periodice” – 1996
- Proiectul The East and Central European Journal Donation Project „Social Research” – 1995

- Biblioteca ASEM a devenit membru colectiv al Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova – 1993
- Crearea reţelei automatizate şi Sistemului “BIBLIOTECA” – 1993
- Încheierea Memorandumului de Acord “Dipository Library Program” între Banca Internaţională de Reconstrucţii şi Dezvoltare şi Biblioteca ASEM – 1993
- Încheierea Convenţiei de colaborare între ASE Bucureşti şi ASEM – 1993
- Crearea Catalogului electronic – 1993
- Proiectului de dezvoltare a colecţiei cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS – 1993
- Constituirea Bibliotecii ASEM – 1991