WP theme optional pages:

Biblioteca ASEM – biblioteca ta!

Adresa: Chisinau, str. Banulescu-Bodoni, 59
Tel.: (+373) 0 22 40-27-22
       (+373) 0 22 40-29-63
Fax: (+373) 0 22 24-26-63
e-mail: library@lib.ase.md
web-site: www.lib.ase.md

Click aici pentru a vizualiza datele de contact ale subdiviziunilor bibliotecii.