WP theme optional pages:

Centrul de Informare al Uniunii Europene
în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova

Centrul European de documentare în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a fost inaugurat la 22 februarie, anul 2002 prin semnarea unui acord de cooperare cu Comisia Europeană. Centrul European de Documentare prin serviciile sale informaţionale, asigura condiţii viabile şi eficiente pentru accesul la informaţiile şi documentele Uniunii Europene. La 12 mai 2011 a fost inaugurat Centrul de Informare al Uniunii Europene, care funcţionează în cadrul serviciului “Colecţia în limbi străine. Sala de lectură Paul Bran”. Crearea unei structuri de informare şi consultanţă va asigura accesul tuturor membrilor comunităţii la informaţii economice, politice, sociologice, legislative etc. şi la alte produse informaţionale din întregul spectru al activităţii Uniunii Europene şi politicii de dezvoltare europeană. Centrul furnizează informaţii privind integrarea europeană pentru procesele de instruire, formare şi educare, precum şi activitatea de cercetare, prin dezvoltarea unei baze documentare şi de informaţii pertinente ştiinţific, destinate susţinerii programelor de învăţământ şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale.

Obiectivele Centrului:
  • organizarea şi prelucrarea colecţiei de documente a Uniunii Europene şi reflectarea lor în catalogul electronic şi în buletinele informative în format electronic;
  • asigurarea accesului liber şi comunicarea colecţiilor de documente şi informaţii tuturor categoriilor de utilizatori;
  • oferirea unei game de servicii şi produse informaţionale deţinute de Centru;
  • perfecţionarea accesului la informaţii şi documente furnizate de UE şi dezvoltarea serviciilor bazate pe noile tehnologii ale informaţiei;
  • asigurarea unei colecţii de documente şi informaţii adecvate susţinerii programelor de învăţământ şi cercetare ce se desfăşoară în cadrul universitar;
  • informarea utilizatorilor despre dezvoltarea resurselor de informare puse la dispoziţia lor prin realizarea accesului on-line la baze de date şi reviste electronice;
  • asistenţa informaţională şi consultativă;
  • participarea la diverse foruri consacrate problemelor Dezvoltării şi Integrării Europene;
  • colaborarea cu alte Centre de Informare ale Uniunii Europene (CIUE)în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor;
  • editarea materialelor promoţionale;
  • elaborarea modelelor strategice de gestionare a revistelor electronice şi a altor resurse în cadrul Centrului.
  Resurse informaţionale ale Centrului.

  Materialele informaţionale ale CED sunt distribuite centralizat de către Publications Office şi cuprind monografii şi ediţii periodice pentru toate categoriile de utilizatori: Official Journal of the European Union (Seriile L+C CD-ROM); COM Documents disponibile pe site-ul EUR-Lex; ESC and COR documents; Publications of the European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions (Publicaţiile Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă); Eurostat publications (Eurostat Yearbook, Regions: Statistical Yearbook, European Business: Facts and Figures, “Eurostat Electronic Library” CD-ROM); “General public” publications and brochures; Publications and broshures produced by the Offices and Delegations of the Commision. Centrul oferă acces la ediţiile UE în format electronic în regim on-line şi pe CD-ROM. Colecţia CIUE constituie 1737 de exemplare.

  Servicii Informaţionale ale CIUE
   • accesul liber la materialele Centrului în format tradiţional şi electronic;
   • asistenţa la interogarea informaţiilor în catalogul electronic al Centrului (accesibil şi on-line www.lib.ase.md) şi în catalogul de Resurse Internet UE;
   • consulting privind problemele activităţii Uniunii Europene şi a organelor UE;
   • trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a bazelor de date accesibile pe site-ul UE http://europa.eu;
   • realizarea referinţelor şi sintezelor tematice;
   • asistenţa informaţională la cerere;
   • organizarea întâlnirilor, conferinţelor, seminarelor şi a altor acţiuni publice;
   • abonarea gratuită la buletinul electronic lunar “Intrări noi în CIUE”

   Adresa:
   Biblioteca Academiei de Studii
   Economice din Moldova
   str. Căpriana, 50, Bloc C, parter, Sala de lectură “Paul Bran”
   MD 2005 Chişinău, Moldova

   Tel./ Fax: (+373) 0 22 24 26 63
   Tel: (+373) 0 22 40 27 22
   Tel: (+373) 0 22 40 29 17

   e-mail: library@lib.ase.md
   Web-site: www.lib.ase.md

   Persoanele de contact: dr. Silvia Ghinculov, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM

   Responsabili de colecţie: Aliona Proca, Olga Secrieru