WP theme optional pages:
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Versiunea on-line a tezelor de doctorat susținute în Republica Moldova.
Portalul disertaţiilor de doctorat din Canada
Un proiect al bibliotecii Naţionale din Canada: sunt propuse disertaţiile în limbile engleză şi franceză cu adâncimea cronologică 1998-2003.
ProQuest Digital Dissertations
Bază de date internaţională de disertaţii full-text cu acces liber pe anii 2003-2004. Conţine mai mult de 125 mii de descrieri şi autoreferate, dar şi textele parţiale ale acestora (primele 24 de foi).
Baza de date Ingenta
Bază de date de înregistrări bibliografice de profil universal a articolelor în limba engleză. Adâncimea cronologică din 1988 şi conţine peste 13 mln. de notiţe bibliografice.
http://www.thunderlake.com/
Resursa înglobează mai multe documente și publicații economice, privind proiecte de consultanță în management pentru clienții din sectorul public și privat.
http://altaplana.com/Gate.international.html
Un ghid ce prezintă paginile oficiale ale unor organizaţii internaţionale. Accesibil în limba engleză
Ghidul organizaţiilor guvernamentale
Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
Biblioteca Municipală Haşdeu

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca AGEPI
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Biblioteca Universităţii de Stat din Cahul

Camera Naţională a Cărţii
Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Biblioteca Universităţii „Dunarea de Jos” din Galati

Biblioteca Centrală a Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti

Biblioteca Centrală Universitara „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca

Biblioteca Centrală Universitara „Mihai Eminescu”, Iaşi

Biblioteca Centrală Universitara „Eugen Todoran”, Timişoara

Biblioteca Naţională a Rusiei din Sankt-Petersburg

Biblioteca de Stat a Rusiei

Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Rusia

Biblioteca Publică Ştiinţifico-Tehnică de Stat a Rusiei
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Lomonosov” din Moscova

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Relaţii Internaţionale din Moscova

Biblioteca Universităţii de Stat de Management din Moscova
Biblioteca de Stat a Rusiei de literatură străină „M. Rudomino”

Biblioteca Universităţii Tehnice de Stat din Moscova N. Bauman

Institutul de informaţie ştiinţifică în domeniul ştiinţelor tehnice

Biblioteca Congresului

Biblioteca Naţională a Franţei

Biblioteca Naţională a Regatului Unit

Biblioteca Naţională a Germaniei

Biblioteca Naţională a Italiei

Biblioteca Universităţii Oxford

Biblioteca Universităţii Cambridge