WP theme optional pages:
CERN
Preprinturi electronice ale diferitor laboratoare inclusiv ale laboratorului de european fizică, particule elimentare, din Geneva
e-Print archive
Arhiva e-Print Arhiva electronică a Fondului Ştiinţific American a Laboratorului Los-Alamov de pe lângă ministerul Energetic SUA în colaborare cu Institutul pentru Fizică Teoretică şi Experimentală din Rusia ce propun lucrări ştiinţifice din fizică, matematică, informatică, publicate sau urmând a fi publicate în formă de full-text.
Mathematical Physics Preprint Archive
Arhiva de Preprinturi de fizică matematică
MIT OpenCourseWare
Lecţii deschise ale Institutului Tehnologic din Massachusets
Nobel Prize Internet Archive
Arhiva laureaţilor Premiului Nobel.
ChemNet
Acces liber la resursele ruseşti şi străine din domeniul chimiei. De asemenea este acces la revistele periodice cu profil chimic şi la diferite baze de date, materiale conferenţiare cu acest profil.
AnalyticaExpo
Totul pentru chimişti analitici: reviste full-text, baze de date ruseşti şi internaţionale, materiale didactice, informaţii de spre seminare, expoziţii şi conferinţe.
arXiv.org e-Print archive
Arhivă electronică a articolelor ştiinţifice din domeniul fizicii, matematicii, filosofiei, biologiei, informaticii cu posibilitatea obţinerii în format full-text.
United States Geological Survey
Publicaţii ale Departamentului Geologic SUA, full-texte
Inter-university Consortium for Political and Social Research
Consorţiumul interuniversitar pentru Cercetări politice şi sociale Cea mai mare în lume arhivă electronică de cunoştinţe socio-umane.
eScholarship Repository
Arhivă electronică a publicaţiilor de revistă şi monografii. Conţine în jurul de 6000 de titluri din diferite domenii.
Science Online
Conţine diferite articole ştiinţifice
Highwire Press free content
Arhivă electronică a tipografiei Universităţii Standford. Domeniile propuse sunt: biologia, biomedicina, fiziologia, medicina clinică, psihiatria şi alte ramuri ale medicinii şi celor adiacente, dar şi din alte domenii sociale.