WP theme optional pages:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Э
Sănătate publică, economie şi management în medicină : revistă ştiinţifico-practică
Asociaţia economie, management şi psihologie în medicină. - Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2003 - 2006.

Săptămîna : publicaţie social-politică
F. C. "Basarabia" & ziarul "Momentul". - Chişinău; Săptămânal; Deţinute: 2000 - 2011.

Securitatea şi igiena muncii : revistă de informare şi instruire tehnică
Redactor-şef: Trifan Fedeleş. - Chişinău ; Lunar; Deţinute: 2007 - 2011.

Sigma : the bulletin of European statistics
European Commission. - Luxembourg; Annual; Deţinute: 2005 - 2009.

Sinteză monetară : buletin lunar BNM
Banca Naţională a Moldovei. - Chişinău; Lunar; Deţinute: 1997 - 2009.

Social agenda
European Commission. - Luxembourg ; Semestrial; Deţinute: 2004 - 2011.

Sport plus
Comitetul Naţional Olimpic. - Chişinău; Săptămânal; Deţinute: 2007 - 2011.

Staff papers
International Monetary Fund. - Washington; Trimestrial; Deţinute: 1998 - 2003.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Europaea
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 1997 - 1998, 2002 - 2003, 2005 - 2007.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Geografia
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semastrial; Deţinute: 2001 - 2003, 2005 - 2011.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Informatica
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 1997 - 2011.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Iurisprudentia
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 2001 - 2004, 2006-2008.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Matematica
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca ; Semestrial ; Deţinute: 2003 - 2007.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Negotia
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 2000 - 2007.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Oeconomica
Universitatea "Babeş-Bolyal". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 1998 - 1999, 2001 - 2003, 2005 - 2007.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philosophia
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 2000 - 2006.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Politica
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Annual; Deţinute: 2000 - 2006.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Psyhologia-Paedagogia
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Annual; Deţinute: 1998 - 2007.

Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Sociologia
Universitatea "Babeş-Bolyai". - Cluj-Napoca; Semestrial; Deţinute: 1995 -1996, 1999 - 2000, 2003 - 2006.

Studii financiare
Academia Română. Institutul Naţional de cercetări economice. - Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 2001.

Studii internaţionale. Viziuni din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău; Anual; Deţinute: 2006 - 2007.

Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică
Academia de Studii Economice. - Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 1995 - 2011.

Studii şi cercetări economice
Academia Română. Institutul Naţional de cercetări economice. Institutul de economie agrară. - Bucureşti; Lunar; Deţinute: 1991 - 1996.

Ştiinţa culturii fizice
Institutul Naţional de educaţie fizică şi sport al Republicii Moldova. - Chişinău; Semestrial; Deţinute: 2006 - 2010.

Studii de biblioteconomie si stiinta informarii
Universitatea din Bucuresti. - Bucuresti : ROSETTI. Detinute 2009-2010