WP theme optional pages:

Biblioteca Ştiinţifică Academiei de Studii Economice din Moldova

GHIDUL UTILIZATORULUI

Bine ai venit la Biblioteca Ştiinţifică ASEM!

     Stimate utilizator! Acest ghid are scopul de a te ajuta să te orientezi în spaţiul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, să foloseşti eficient resursele informaţionale şi să poţi uşor şi repede să găseşti informaţia de care ai nevoie în procesul de studiu şi cercetare. Din acest ghid vei afla despre amplasarea sălilor de lectură, orarul lor de funcţionare, serviciile oferite, condiţiile de acces şi multe alte informaţii utile.

Biblioteca ASEM – biblioteca ta!

Adresa: Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59

Tel.: (+373) 0 22 40-27-22 (+373) 0 22 24-26-63 (+373) 0 22 40-29-64 Fax: (+373) 0 22 24-26-63 e-mail: library@lib.ase.md web-site: www.lib.ase.md

    BȘ a ASEM tezaurizează o colecţiile de publicaţii (cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de doctorat, documente electronice etc.), ce cuprinde o mare varietate de lucrări din ţară şi din străinătate în domeniile: economie, drept, filozofie, informatică, matematică, alte domenii; în limbile română, rusă, limbi străine. BȘ a ASEM deţine cea mai mare colecţie de literatură economică din Republica Moldova.

Servicii oferite gratuit - Împrumut la domiciliu - Consultarea publicaţiilor în regim de sală - Asistenţă informaţională - Instruire bibliografică - Acces la Platforma de căutare PRIMO (catalogul electronic) - Cercetare baze de date: + Baza de date "Legislaţia Republicii Moldova" (documente legislative) + Baza de date "EBSCO" (reviste electronice) + Alte baze de date abonate de bibliotecă - Servicii de referinţe - Acordare indici CZU la teze de masterat, doctorat - Acces Internet - Eliberarea "Permisului de intrare" - Activităţi culturale şi informaţionale (expoziţii de carte, manifestări culturale) - Împrumut interbibliotecar

Servicii prestate contra plată

- Copiere (fotocopiere, microcopiere, scanare, digitizare) - Listare (imprimare)

Pentru utilizatorii din afara ASEM :

- Alcătuirea listelor bibliografice pentru teze de an, de licenţă, de masterat, de doctorat - Prelucrarea informaţiilor / documentelor la cerere (catalogare, clasificare, indexare, adnotare, referat) - Elaborarea indicilor bibliografici la comandă - Cercetări ştiinţifico-bibliografice şi informaţionale care depăşesc nivelul regulamentar de complexitate - Servirea utilizatorului nespecific (din afara ASEM) - Servicii editoriale (culegere, redactare, tehnoredactare, machetare) - Restaurarea publicaţiilor

Structura Bibliotecii ASEM

Director dr. Silvia Ghinculov, e-mail: gsilvia@lib.ase.md Corp F, parter, birou 001, tel./fax:(+373) 0 22 24-26-63, tel.: (+373) 0 22 40-27-22

Director adjunct dr. Natalia Cheradi, e-mail: cheradi@lib.ase.md Corp F, parter, birou 004, tel.: (+373) 0 22 40-29-64

Specialist principal dr. Elena Railean, e-mail: marketol@lib.ase.md

Specialist principal Ina Nicuţă, e-mail: inanic@lib.ase.md Corp F, parter, birou 004, tel.: (+373) 0 22 40-29-40

Subdiviziuni:

Secția "Comunicarea Colecţiilor"

Şef secție Natalia Suvac, tel: (+373) 0 22 402965

În cadrul secției funționează Oficiu „Săli de lectură şi Împrumut”

”Împrumut”

Corp F, parter. birou 005, tel.: (+373) 0 22 402963 Specificul: Împrumutul manualelor la domiciliu. Crearea si gestionarea bazei de date a utilizatorilor. Eliberarea permiselor de intrare, valabile în toate subdiviziunile bilbiotecii. Program:  Luni-Vineri:  9.00-18.00; Sâmbătă:  9.00-15.00 

Sala de lectură ”Lectura publică” Corp F, etajul 1, biroul 103, tel.: (+373) 0 22 402965

Specificul: Aici  pot fi consultate cărţi în limbile română şi rusă din toate domeniile de studiu şi cercetare. Sala dispune de cea mai numeroasă colecţie de cărţi. Capacitatea sălii - 72 locuri. Program:  Luni-Vineri:  9.00-19.00 Sâmbătă:   9.00-15.00

Sala de lectură "Paul Bran".

Corp C, parter, tel. : (+373) 0 22 402 917 Specificul. Sala este destinată consultării  publicaţiilor în limbi străine (cărţi, periodice, ediţii de referinţă) în acces direct. Sala depozitează colecţiile unor importante organisme internaţionale - Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană. Oferă utilizatorilor acces la platforma de căutare PRIMO, Bazele de date EBSCO, colecția de publicații electronice a Bancii Mondiale si a Uniiunii Europene. Capacitatea sălii - 70 locuri. Program: Luni-Vineri:  10.00-16.00

Sala de lectură "Colecţia de Patrimoniu"

Corp F, et. 1, tel.: (+373) 0 22 402977 Specificul. Sala tezaurizează câte un exemplar al publicaţiilor în limbile română şi rusă intrate în bibliotecă, autoreferate şi teze de doctor, care pot fi consultate numai în sală. Oferă utilizatorilor acces la platforma de căutare PRIMO, Bazele de date EBSCO. Capacitatea sălii - 55 locuri. Program: Luni-Vineri:  9.00-16.00

Secția "Centrul Multimedia"

Şef secție: Ana Gudima 

Corp B, parter, birou 105, tel.: (+373) 0 22 402848, e-mail: gudimana@lib.ase.md Specificul. Centrul Multimedia reprezintă o structură informaţională modernă, dotată cu 75 de calculatoare, imprimante, scanere. Funcţionează 2 săli: Sala mare (pentru studenţi) şi Sala mică (pentru profesori). Secția oferă utilizatorilor acces la internet, bazele de date abonate, platforma de căutare PRIMO, teze de doctor în format electronic Program: Luni-Vineri:   8.00-18.00

Secția “Asistenţa Informaţională”

Şef secție: Slivia Habaşescu

Corp F, parter, birou 006, tel.: (+373) 0 22 402950, (+373) 0 22 402904, e-mail: habasescu@lib.ase.md Specificul:Depozitează şi gestionează colecţia publicaţiilor de referinţă (dicţionare, enciclopedii, bibliografii, etc.). Creează baza de date a articolelor, elaborează lucrări bibliografice. Asistenţa informaţională şi instruirea bibliografică a utilizatorilor în vederea utilizării catalogului electronic al bibliotecii şi a bazelor de date, organizează lecții de Cultura Informației Program:  Luni-Vineri  8.00-16.30 În cadrul secției funcţionează oficiul "Sala de referinţe" (Corp F, parter, birou 006, tel. (+373) 0 22 402904), unde utilizatorul are posibilitatea de a face cercetări în platforma de căutare PRIMO pentru întocmirea listelor bibliografice sau pentru completarea buletinelor de cerere și poate beneficia de asistență informațională din partea bibliotecarului de serviciu.  Program: Luni-Vineri:   8.00-16.30

Oficiul "Achiziţii. Prelucrare"

Şef oficiu: Aliona Proca

Corp F, parter, birou 003, tel. : (+373) 0 22 402968, e-mail: acquis@lib.ase.md Direcţii prioritare: Dezvoltarea colecţiilor, acoperirea domeniilor de studiu cu documente de toate tipurile. Schimb internaţional de publicaţii. Prelucrarea în sistem automatizat a documentelor intrate în bibliotecă conform normelor internaţionale. Crearea şi gestionarea bazei de date a publicațiilor intrate in bibliotecă. Gestionarea cataloagelor tradiţionale. Acordarea indicelui CZU pentru teze de masterat şi doctorat. Program: Luni-Vineri: 8.00-16.30

Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ

Şef secție: Valentina Melihov

Corp D, parter, tel.: (+373) 0 22 402796 Specificul: Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ (CNC) al ASEM are misiunea de a sprijini procesul de studii, informare şi documentare, colecţia bibliotecii constituind un instrument eficient de muncă intelectuală pentru utilizatori, asigurîndu-i cu informaţia necesară, prin modernizarea şi dezvoltarea serviciilor. Biblioteca CNC deţine o colecţie de 79264 de publicaţii şi pune la dispoziţie un bogat fond de cărţi, enciclopedii periodice şi alte surse de informaţie, în următoarele domenii: economie, finanţe, marketing etc. Biblioteca CNC oferă condiţii bune de lucru, asigură accesul liber la informaţie, la cunoaştere şi învăţare. Include doua săli: de lectura şi împrumut. Program: Luni-Vineri  8.00-18.00

Cum poţi deveni utilizator al Bibliotecii ASEM?

Categoriile de utilizatori ai Bibliotecii ASEM sunt:

Utilizatori specifici: studenţi, cadre didactice universitare şi cercetători din ASEM şi colegiile cu profil economic, personalul auxiliar (sunt serviţi gratuit). Utilizatori nespecifici: persoane din afara ASEM, care sunt serviţi în conformitate cu Statutul Bibliotecii ASEM (contra plată). Servirea utilizatorilor în Biblioteca ASEM are loc în baza "Permisului de intrare", care este valabil în toate sălile de lectură. "Permisul de intrare" se eliberează gratuit în baza următoarelor acte: - buletin de identitate; - carnet de student; - legitimaţie de serviciu. La înscriere beneficiarul prezintă o fotografie 3x4. Beneficiarii din afara ASEM utilizează colecţiile bibliotecii numai în sălile de lectură, achitând plata abonamentului lunar sau pe o zi (Ordinul Rectorului ASEM Nr. 01-Ge din 16.01.1995). Permisul este valabil: - pe toată durata studiilor (pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi);< - până la schimbarea statutului profesional al utilizatorului, care îl încadrează într-o altă categorie şi îi modifică drepturile de utilizator în bibliotecă. Permisul de intrare nu este transmisibil. Pentru primirea "Permisului de intrare" persoana completează un contract cu indicarea datelor de legitimare din buletinul de identitate, ia cunoştinţă de regulile de acces la serviciile Bibliotecii ASEM, confirmând contra semnăturii obligaţia de a le respecta. În cazul pierderii permisului utilizatorul depune o cerere la Oficiul "Împrumut la domiciliu" pentru primirea duplicatului contra plată (15 lei).

Care sunt obligaţiile tale în Biblioteca ASEM?

- Respectă regulile de folosire a bibliotecii.

- Manifestă un comportament decent, foloseşte un limbaj civilizat şi conformează-te prevederilor din Regulamentul de ordine internă. - Comportă-te civilizat, protejează bunurile bibliotecii (mobilierul, calculatoarele etc.) păstrează liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă. - Păstrează şi restituie fişa cu număr. - Nu transmite permisul de intrare altor persoane. - Nu intra în săli cu genţi şi cu haine de sezon rece (palton, pardesiu, trenci, geacă). Folosirea garderobei e obligatorie. - Nu consuma alimente şi băuturi în sălile de lectură. - Deconectează telefonul mobil. - Completează corect şi citeţ toate datele în buletinul de cererepentru fiecare titlu de publicaţie; - Verifică cu atenţie starea publicaţiilor primite, semnalând bibliotecarului eventualele deteriorări. - Nu ieşi din sălile de lectură cu publicaţiile primite spre consultare. - Anunţă bibliotecarul în cazul ieşirii din sala de lectură cu o publicaţie pentru copiere. - Păstrează în stare bună publicaţiile împrumutate, nu face însemnări, sublinieri şi alte deteriorări. - Respectă termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. Nerespectarea este sancţionată. - În cazul pierderii sau deteriorării a unei publicaţii, trebuie să restitui un exemplar din aceiaşi ediţie sau cu alta considerată echivalentă. - Respectă orarul de funcţionare a sălilor de lectură. - Absolvenţii ASEM sunt obligaţi să se achite cu Biblioteca ASEM.

Cum poţi găsi informaţia necesară?

     Căutarea informaţiilor poate fi efectuată în catalogul electronic şi în bazele de date.

     Catalogul electronic. În scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale, Biblioteca ASEM pune la dispoziţia utilizatorilor Catalogul Electronic Unic al Bibliotecilor Universitare din Republica Moldova, care poate fi accesat la adresa: primo.libuniv.md Sistemul Primo oferă soluţii de căutare şi livrare a întregului spectru de publicaţii din bibliotecă concomitent, indiferent de tipul resurselor şi amplasarea acestora, într-o singură interfaţă grafică pentru utilizator. Căutările pot fi efectuate într-o singură bibliotecă (USM, UPSC, UTM, USMF, ASEM, USARB, UASM) sau în Toate bibliotecile din consorţiu. Din interfaţă grafică pentru utilizator Primo puteţi accesa informaţiile din baza de date EBSCO, cu condiţia că sunteţi înregistrat. Primo este deosebit de eficient atunci când este utilizat împreună cu un index central de căutare - Primo Central Index. Primo Central Index este oferit ca parte integrantă a sistemului Primo şi oferă posibilitatea de a căuta în resursele tuturor bibliotecilor, explora colecţia bibliotecii locale, împreună cu resursele globale şi regionale indexate în Primo Central Index, printr-o singură casetă de căutare. În Primo putem efectua căutări simple, căutări avansate sau prin răsfoire. Căutarea simplă vă permite să efectuaţi căutări după unul din criteriile selectate din ferestrele de mai jos. Oriunde în înregistrare, Autor/creator, În titlu, Descriere, Subiect, ISBN, ISSN. Căutarea avansată vă permite să efectuaţi căutări după câteva criterii concomitent: Autor, Titlu, Subiect, Tip resursă, Format, Limbă, Data publicării. Relaţionarea acestor câmpuri este asigurată de operatorul „Şi”. Căutarea "prin răsfoire" vă permite consultarea alfabetică sau numerică a unui catalog, ca într-un dicţionar. Rezultatul căutării este o listă alfabetică sau numerică, care poate fi răsfoită înainte sau înapoi. Nu utilizaţi majuscule, pentru a căuta prin răsfoire: Alegeţi criteriul de căutare de la care doriţi să începeţi răsfoirea după care introduceţi textul de căutare. Acest text va apare la începutul listei. De ex. daca introduceţi litera a veţi obţine o listă alfabetică începând cu a. Introducând cuvântul marketing veţi obţine o listă alfabetică începând cu marketing. Primo prezintă rezultatele într-o singură listă, sortate după relevanţă, din care utilizatorul poate avea acces la documentele de care este interesat. Sistemul Primo oferă posibilitatea de a: 1. Limita rezultatele căutării prin opţiunile: „Afişează cele mai bune articole” „Afişează doar” Disponibil în bibliotecă Full text on-line. 2. Sorta lista rezultatelor căutării, alegând opţiunea „Sortat după” : Relevanţă Cea mai nouă dată Popularitate Autor sau titlu. 3. „Rafina rezultatele” după diverse criterii: Colecţie Limbă Data creării (de la – până la) Subiect Disponibilitate Tip resursă (articole, cărţi, reviste) Creator. 4. Lărgi rezultatele căutării, alegând opţiunea „Noi căutări sugerate” După autor/creator Pe acest subiect. 5. Păstra rezultatele căutării, alegând opţiunea „Adaugă pagina în e-Shelf” sau „Adăuga publicaţiile selectate în E-raft”, dar aceste opţiuni sunt valide numai după înregistrare, altfel rezultatele căutării se pierd. Butoanele „Detalii” şi „Locaţii” permit selectarea elementelor principale ale descrierii publicaţiilor şi determinarea localizării publicaţiilor. Alte simboluri - steluţa permite selectarea publicaţiilor pentru trimiterea lor ulterioară în E-raft. - bulina verde ne sugerează ca documentul se găseşte în fondurile bibliotecii. - bulina galbenă ne atenţionează că trebuie să precizăm localizarea documentului, aceasta se referă în mare parte la articolele din conferinţe, deoarece materialele conferinţelor sunt amplasate în toate sălile de lectură a bibliotecii. În ce priveşte articolele din reviste este mai simplu, deoarece toate revistele sunt amplasate în Sala de lectură „E. Hrişcev” (Bl. B, Bir. 102). Atentie! Unele opţiuni ca: navigarea în Baza de date EBSCO, păstrarea publicaţiilor selectate în E-raft, etc... sunt accesibile doar dacă sunteţi logaţi. Numele şi parola le puteţi lua din Serviciul Comunicarea Colecţiilor (Bl. F, Bir. 005). Momentan Numele şi parola sunt identice dar în scopul securizării contului Dumneavoastră parola necesită să fie schimbată la prima logare. Exemplu: aţi primit Nume: ASEMBCXXXX Parolă: ASEMBCXXXX. După logare tastaţi Contul meu, → Setări personale, → Editare detalii, → Updataţi locaţia principală şi modificaţi parola. Tastţi Actualizare. În continuare vă veţi loga cu parola nouă şi nu uitaţi să ieşiţi din contul Dumneavoastră după ce accesaţi Primo de la un calculator străin.

Exemplu:

     Acordă atenţie la localizarea publicaţiei, notând sala de lectură în care se află publicaţia. Datele referitoare la localizare le poţi afla în Catalogul electronic la începutul descrierii fiecărei cărţi, în câmpul „Localizat la:”. Sălile de lectură sunt notate după cum urmează:

Library - d.c. = Colecţia de Patrimoniu (Corp F 102, et.1) Library - Sala Nr. 1 = Sala de lectură Nr.1 (Corp F 103, et.1) Library - împ. = Împrumut (Corp F 005, parter) Library - f.s. = Colecţia în limbi străine. Sala de lectură „Paul Bran”. (Corp C, parter) Library - s.b. = Secţia”Asistenţa Informaţională” (Corp F, parter, bir. 006) Library - c.m. = Centrul Multimedia (Corp B, parter, bir.105)

     Catalogul electronic poate fi consultat şi pe site-ul Bibliotecii ASEM: www.lib.ase.md. În afară de aceasta, pe site puteţi găsi expoziţia virtuală „Cărţi noi”, diferite baze de date şi multe alte informaţii utile.

Baza de date "Legislaţia Republicii Moldova" - conţine acte juridice cu caracter normativ-politic începând cu anul 1989, inclusiv actele normative anterioare, care nu şi-au pierdut actualitatea, în limbile română şi rusă.

Baza de date include următoarele compartimente: - Legile Republicii Moldova - Decretele preşedintelui - Hotărârile Parlamentului - Acte internaţionale la care a aderat Republica Moldova - Hotărârile Comisiei de Stat pentru piaţa hârtiilor de valoare - Hotărârile şi discuţiile Guvernului - Actele Ministerului de Finanţe - Actele Inspectoratului Fiscal de Stat - Alte acte ministeriale şi departamentale Actele sunt ordonate conform Clasificatorului General al Legislaţiei. Fiecare document conţine data adoptării, data promulgării, data abrogării, unde şi când a fost publicat şi altele. Căutarea actelor poate fi efectuată în unul sau câteva compartimente după: - clasificator, selectând tema - tipul actelor - numărul sau numărul şi data adoptării - dată şi perioadă - numărul şi data publicării - cuvinte sau expresie logică formată din cuvinte. Baza de date poate fi consultată la Centrul Multimedia şi actele solicitate pot fi tipărite la imprimantă (contra plată). Bazele de date ale companiei EBSCO Publishing. Accesul la cea mai actuală informaţie este de o importanţă exclusivă pentru studenţi, profesori, cercetători. Compania EBSCO Publishing este unul dintre cei mai mari furnizori de publicaţii periodice în format electronic din lume. Pentru a oferi acces utilizatorilor din Republica Moldova la aceste publicaţii, în anul 1999 din 17 biblioteci a fost creat Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova). Compania EBSCO Publishing oferă accesul la articole full-text din peste 18200 de reviste recenzate, ziare şi buletine de ştiri full-text, de asemenea, peste 2500 de ediţii de referinţă: ghiduri şi broşuri din domeniile social şi umanistic. Revistele electronice pot fi consultate on-line de la orice calculator din reţeaua ASEM, accesând adresa: http://search.ebscohost.com. Articolele full-text sunt prezentate în formatele HTML sau PDF. Interfaţa poate fi vizualizată şi în limbile rusă şi română. Revistele oferite de compania EBSCO sunt în limba engleză, ele fiind colectate din întreaga lume. În site este montat un translator în limbile rusă, spaniolă, germană, franceză şi portugheză. Articolele solicitate pot fi salvate în fişiere, imprimate pe hârtie, pe dischetă sau pe CD. Bazele de date ale companiei EBSCO Publishing sunt un instrument modern de informare, care vă poate furniza informaţii utile pentru elaborarea proiectelor, tezelor, cercetărilor. Pentru detalii puteţi contacta orice bibliotecar din cadrul Bibliotecii ASEM. Bazele de date ale Centrului European de Documentare. Oferă accesul la informaţiile şi documentele Uniunii Europene. EU Law and Publications - Biblioteca electronică a Uniunii Europene https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications . Totalitatea publicaţiilor ale Uniunii Europene. Biblioteca electronică a Băncii Mondiale http://elibrary.worldbank.org/ . 6000 de cărţi şi rapoarte ale Băncii Mondiale. Portalul analitic rusesc Polpred http://polpred.com/ . 10509 cărţi electronice, articole full-text din domeniile economie, drept, politică etc. OKR- Repozitoriul Băncii Mondiale https://openknowledge.worldbank.org/ . 14596 de publicaţii disponibile (cărţi, rapoarte anuale, reviste, studii etc. ) Fondul Monetar Internaţional (FMI) eLibrary http://www.elibrary.imf.org/ . Acces direct la ediţii periodice, cărţi, studii, precum şi instrumente statistice (macroeconomie, globalizare, dezvoltare, comerţ, asistenţă tehnică, demografie, pieţele emergente etc. Publicaţiile editurii Edward Elgard http://www.elgaronline.com/ . 5 reviste de management, drept şi peste 160 de materiale didactice. Publicaţiile editurii Duke University Press https://www.dukeupress.edu/ . Acces online la 45 de reviste full-text a editurii. The Royal Society https://royalsociety.org/journals/ . Cea mai veche editură ştiinţifică din lume. Reviste ştiinţifice full-text din domeniile matematică, inginerie etc.

Cum poţi primi spre consultare sau împrumut o publicaţie din Biblioteca ASEM?

- Completează buletinul de cerere.

- Mergi în sala de lectură unde este localizată publicaţia. - Prezintă permisul de intrare, carnetul de student şi buletinul de cerere. - La primirea publicaţiei completează fişa cărţii (data, numele, specialitatea şi numărul grupei).

Vino la Bibliotec@SEM!