WP theme optional pages:
EBSCOhost
   EBSCOhost este un serviciu de referinţe online accesibil prin intermediul internetului, ce oferă acces la o colecţie de baze de date. Aceste baze de date pot avea un conţinut academic multidisciplinar, specializat pe un anumit domeniu sau enciclopedic şi cuprind articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full text), cărţi, referinţe citaţii, rapoarte, cercetări, studii de piaţă, studii de caz, imagini şi hărţi.
     ܀ Academic Search Premier/Complete Este o bază de date academică multidisciplinară ce oferă acces la peste 4600 de reviste cu acces la full-text, dintre care 3900 reviste recenzate (peer-review).
     ܀ Business Source Premier
     ܀ ERIC
     ܀ GreenFile
     ܀ Health Source - Consumer Edition
     ܀ Health Source: Nursing/Academic Edition
     ܀ Library, Information Science & Technology Abstracts
     ܀ MasterFILE Premier
     ܀ MEDLINE
     ܀ Regional Business News Domenii acoperite: ştiinţa calculatoarelor, inginerie, fizică, chimie, artă şi literatură, medicină, ş.a.
Pentru a va putea loga adresaţi-vă bibliotecarului
 Adresa web:   http://search.ebscohost.com


INASP - International Network for the Availability of Scientific Publications
   Reţeaua Internaţională de asigurare cu publicaţii ştiinţifice. INTAS este o Asociaţie Internaţională Independentă formată de Comunitatea Europeană, de statele-membre ale Uniunii Europene orientată de a acţiona în vederea păstrării şi promovării potenţialului ştiinţific de valoare ale statelor CSI printr-o colaborare ştiinţifică EST-VEST.
PERI - Programme for the Enhancement of Research Information Program de disponibilizare a informaţiei ştiinţifice pentru cercetători.
 Adresa web:   http://www.inasp.info


eIFL Direct Moldova
   Este un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisa, Budapesta - Open Society Institute (OSI) si Compania editorială EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste în format tradiţional şi electronic. eIFL Direct vă oferă peste 18000 de reviste, ziare şi buletine de ştiri full-text, de asemenea, peste 2300 de ediţii de referinţă: ghiduri şi broşuri din domeniile social şi umanistic. eIFL oferă accesul şi la o baza de date medicale (Medline). Toată informaţia se distribuie în format electronic tuturor ţărilor participante la proiect prin reţeaua OSI.
 Adresa web:   http://www.eifl.net/home


The World Bank Depository and Regional Library Program
   În anul 1993 Biblioteca ASEM, încheind Memorandul de Acord cu Banca Mondiala de Reconstructii si Dezvoltare, a primit statutul The World Bank Depository Library (Biblioteca depozitara a Bancii Mondiale) în Republica Moldova. Banca Mondiala doneaza Bibliotecii ASEM publicatiile sale: carti, studii si sinteze economice, articole tehnice, dari de seama, anuare si date statistice etc. Astazi colectia Bancii Mondiala din cadrul Bibliotecii ASEM constituie 2400 exemplare, care pot fi gasite in catalogul electronic. În anul 1999 Banca Mondiala a înaintat cerinte noi privind depozitarea publicatiilor pe teritoriul Republicii Moldova. Conform acestor schimbari bibliotecile depozitare din cadrul Programului Bancii Mondiale au obtinut un nou statut - "Biblioteca Depozitara Complexa", ceea ce garanteaza primirea depozitului legal al Bancii Mondiale (publicatii tiparite si produse informationale electronice în limbile engleza, franceza, germana, spaniola). În anul 2003 au fost reînnoite conditiile de colaborare dintre bibliotecile depozitare si Banca Mondiala, care au fost fixate în Memorandul de Acord. Bibliotecile vor întretine relatii de colaborare cu Banca Mondiala, cu distribuitorii publicatiilor Bancii Mondiale în Moldova si cu alte biblioteci regionale si depozitare în scopul diseminarii informatiei despre activitatea Bancii. Biblioteca organizeaza colectia de publicatii a Bancii Mondiale, realizeaza controlul bibliografic si asigura accesul utilizatorilor la toate documentele. Biblioteca împrumuta publicatiile Bancii Mondiale prin intermediul ÎIB (împrumut interbibliotecar) utilizatorilor din Republica Moldova, care nu au posibilitate sa frecventeze biblioteca. Informatia despre noi aparitii si despre publicatiile ce urmeaza a fi editate o puteti gasi în Catalogul trimestrial al Bancii Mondiale "Publications Update" www.worldbank.org/publications
 Adresa web:   http://www.worldbank.icebox.ingenta.com/


Centru European de Documentare in cadrul ASEM
   A fost inaugurat la 22 februarie, anul 2002 prin semnarea unui acord de cooperare cu Comisia Europeana. Centrul European de Documentare prin serviciile sale informationale, asigura conditii viabile si eficiente pentru accesul la informatiile si documentele Uniunii Europene. Crearea unei structuri de informare si consultanta va asigura accesul tuturor membrilor comunitatii la informatii economice, politice, sociologice, legislative etc. si la alte produse informationale din întregul spectru al activitatii Uniunii Europene si politicii de dezvoltare europeana. Centrul furnizeaza informatii privind integrarea europeana pentru procesele de instruire, formare si educare, precum si activitatea de cercetare, prin dezvoltarea unei baze documentare si de informatii pertinente stiintific, destinate sustinerii programelor de învatamânt si cercetare ale studentilor, cadrelor didactice, cercetatorilor si altor categorii socio-profesionale. Obiectivele Centrului: - organizarea si prelucrarea colectiei de documente a Uniunii Europene si reflectarea lor în catalogul electronic si în buletinele informative în format electronic; - asigurarea accesului liber si comunicarea colectiilor de documente si informatii tuturor categoriilor de utilizatori; - oferirea unei game de servicii si produse informationale detinute de Centru; - perfectionarea accesului la informatii si documente furnizate de UE si dezvoltarea serviciilor bazate pe noile tehnologii ale informatiei; - asigurarea unei colectii de documente si informatii adecvate sustinerii programelor de învatamânt si cercetare ce se desfasoara în cadrul universitar; - informarea utilizatorilor despre dezvoltarea resurselor de informare puse la dispozitia lor prin realizarea accesului on-line la baze de date si reviste electronice; - asistenta informationala si consultativa; - participarea la diverse foruri consacrate problemelor Dezvoltarii si Integrarii Europene; - colaborarea constanta si eficienta cu alte structuri CED în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor; - editarea materialelor promotionale; - elaborarea modelelor strategice de gestionare a revistelor electronice si a altor resurse în cadrul Centrului.
 Adresa web:   http://europa.eu/old-address.htm