WP theme optional pages:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Э
Raport anual
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Serviciul de Stat pentru supravegherea asigurărilor. - Chişinău; Anual; Deţinute: 2000 - 2001.

Raport centralizat. Activitatea hotelieră
Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova. - Chişinău; Lunar; Deţinute: 2001.

Raport centralizat. Principalii indicatori ai activităţii turistice
Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova. - Chişinău; Lunar; Deţinute: 2002 - 2004.

Raport centralizat. Turism internaţional - pe ţări
Departamentul statistică şi sociologie al Republicii Moldova. - Chişinău; Lunar; Deţinute: 2002 - 2004.

Realităţi economice: prezent şi perspectivă
Comisia Naţională de Prognoză. - Bucureşti ; Trimestrial; Deţinute: 2007.

Regions cities of Europe
Communities of the Regions. - Luxembourg; Trimestrial; Deţinute: 2005 - 2007.

Reports of Cases
Court de Justice of the European Communities. - Luxembourg; La 2 luni; Deţinute: 2002 - 2005.

Research digest
The World Bank. International Bank for Reconstruction and Development. - Washington; Trimestrial; Deţinute: 2006 - 2011.

Research EU
European Commission. - Luxembourg ; La 2 luni; Deţinute: 2007 - 2008.

Research observer
The World Bank. International Bank for Reconstruction and Development. - Washington; Semestrial; Deţinute: 1994 - 2002.

Rethinking marxism
Association for Economic and Social Analysis. - New York; Trimestrial; Deţinute: 2000 - 2007.

Review of world economics
Kiel Institute for World Economics. - Kiel; Trimestrial; Deţinute: 2003 - 2009.

Revista Bibliotecii Naţionale a Romвniei
Biblioteca Naţională română. - Bucureşti; Semestrial; Deţinute: 2006 - 2007.

Revista economică
Academia de Studii Economice din Moldova. - Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2000 - 2010.

Revista finanţe publice şi contabilitate
Ministerul Finanţelor Publice din România. - Bucureşti; Lunar; Deţinute: 2002 - 2010.

Revista tinerilor economişti
Universitatea din Craiova. Facultatea de ştiinţe economice. - Craiova; Semestrial; Deţinute: 2003 - 2010.

Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică : publicaţie ştiinţifică şi informativă de specialitate
Institutul de filosofie, sociologie şi drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2004.

Revistă de drept privat : publicaţie ştiinţifică
Fondatorii: Ion Rusu, Mihai Taşcă, Nicolae Sadovei. - Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2001 - 2002.

Revistă de economie industrială
Academia Română. Institutul Naţional de cercetări economice. - Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 2004 - 2006.

Revistă de filosofie
Academia Română. - Bucureşti; La 2 luni; Deţinute: 1996 - 1998, 2005-2007, 2009-2011.

Revistă de filosofie şi drept
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de filosofie, sociologie şi drept. - Chişinău; De 3 ori pe an;Deţinute: 1992 - 1998.

Revistă de istorie a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de istorie şi teorie literară. - Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 1993 - 1998.

Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de lingvistică. Institutul de istorie şi teorie literară. - Chişinău; La 2 luni; Deţinute: 1993 - 1998.

Revistă de management comparat internaţional
Academia de Studii Economice. - Bucureşti ; Anual; Deţinute: 2000 - 2002.

Revistă de ştiinţe penale
Academia Română. Institutul de istorie "N. Iorga". - Bucureşti; Lunar; Deţinute: 1995 - 1997.

Revistă de ştiinţe penale
Institutul de reforme penale. - Chişinău; Anual; Deţinute: 2005 - 2007.

Revistă Naţională de drept : publicaţie ştiinţifico-practică
Universitatea de Stat din Moldova. Academia de Drept din Moldova. Uniunea juriştilor din Moldova. - Chişinău; Lunar; Deţinute: 2000 - 2011.

Revistă romвnă de biblioteconomie şi ştiinţa informării
Asociaţia Bibliotecarilor din România. - Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 2007 - 2010.

Revistă romвnă de sociologie
Academia Română. Asociaţia sociologilor din România. - Bucureşti; La 2 luni; Deţinute: 1996 - 1999, 2007 - 2010.

Revistă romвnă de statistică
Comisia Naţională pentru Statistică. - Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 1993 - 2011.

Revue de L'OFCE : observations et diagnostics economiques
Observatoire Français des Conjonctures economiques. - Paris ; Trimestrial; Deţinute: 1994 - 1995.

Revue d'economie politique
President: Henri Guiton. - Paris ; La 2 luni; Deţinute: 1985 - 1992.

Revue du Marche commun
Union Europeenne. - Paris ; De 10 ori pe an; Deţinute: 1983 - 1994.

România economică : marketing, legislaţie, informaţie, publicitate
Editor: Prof. Univ. Virgil Madgearu. - Bucureşti; Bilunar; Deţinute: 1994 - 1996, 1998 - 2002.

România turistică : analiză şi promovare a turismului, agroturismului şi civilizaţiei rurale
"România de azi" S.R.L. - Bucureşti; Bilunar; Deţinute: 2000 - 2002.

Romanian economic review
Academia Română. - Bucureşti; Semestrial; Deţinute: 1998 - 2003.

Romanian journal of economic forecasting
Academia Română. - Bucureşti; Semestrial; Deţinute: 2005 - 2006.

RTD info : magazine for European research
European Commission. - Luxembourg; La 2 luni; Deţinute: 2002 - 2007.