WP theme optional pages:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Э
Făclia : publicaţie pedagogică independentă
Redacţia ziarului “Făclia”. - Chişinău; Săptămânal; Deţinute: 2000 - 2011.

Finance and development
Asociaţia auditorilor şi consultanţilor în management din Moldova. - Chişinău; Lunar; Deţinute: 2005 - 2011.

Financial Management
Financial Management Association International. - Hanover; Trimestrial; Deţinute: 1997, 1999, 2001 - 2003, 2005 - 2008, 2010 - 2011.

Financial Practice and Education
Financial Management Association International. - Hanover; Semestrial; Deţinute: 1999 - 2000.

Finanţe - provocările viitorului
Universitatea din Craiova. Catedra de finanţe a facultăţii de economie şi administrarea afacerilor. - Craiova; Anual; Deţinute: 2005 - 2006.

Finanţe, bănci, asigurări: publicaţie pentru agenţii economici
S.C. "Tribuna economică"- S.A. - Bucureşti; Lunar; Deţinute: 2001 - 2011.

Finanţe, credit, contabilitate : publicaţie economică de teorie, practică şi informare contabilă, fiscală, bancară
Ministerul Finanţelor din Romănia. - Bucureşti; Lunar; Deţinute: 1992 - 2001.

Fisheries and aquaculture in Europe
Directorate-General for Fisheries. European Commission. - Luxembourg; Trimestrial; Deţinute: 2006 - 2007.

Fishing in Europe
Directorate-General for Fisheries. European Commission. - Luxembourg; Trimestrial; Deţinute: 2002 - 2004.

Flux complet : ziar naţional
Grupul de presă “Flux”. - Chişinău; Cotidian; Deţinute: 2000 - 2009.

Foaie matematică : revistă ştiinţifică şi metodică de matematică
Societatea obştească "Foaie matematică". - Chişinău ; La 2 luni; Deţinute: 2000 - 2004;

Forbes global
Editor: Tim W. Ferguson. - New York; Lunar; Deţinute: 2003.

Foreign Affairs
Editor: James P. Hope. GUARDMARK. - New York ; La 2 luni; Deţinute: 1999 - 2000, 2002 - 2007.

Foundation Focus
European Commission. - Luxembourg ; Annual; Deţinute: 2006 - 2008.

Funcţionarul public
Academia de Studii în Domeniul Administrării publice de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova. - Chişinău; Bilunar; Deţinute: 2004 - 2009.