WP theme optional pages:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Э
Baltic Economic trends
Baltic International Center Policy Studies. – Riga; Trimestrial; Deţinute: 2006.

Baltic Journal of economics
EuroBaltic Center of Excellence. – Riga; Annual; Deţinute: 2006 – 2007.

Beyond transition
The World Bank. International Bank for Reconstruction and Development. – Washington; Trimestrial; Deţinute: 2005 – 2007.

Biblio Polis
Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”. – Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2005 – 2010.

Bibliografia Naţională a Republicii Moldova: cărţi, autoreferate, teze, articole din reviste şi ziare
Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Camera Naţională a Cărţii din Moldova. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 1999 – 2010.

Bibliografia Naţională Română: cărţi, albume, hărţi
Biblioteca Naţională a României. Bucureţti ; Bilunar; Deţinute: 2007, 2008, 2009.

Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării
Ministerul Culturii al României. – Bucureşti; Lunar; Deţinute: 1994 – 2009.

Biblioteca Bucureştilor
Director: Florin Rotaru. – Bucureşti; Lunar; Deţinute: 2000 – 2007, 2009.

Biblioteconomie: culegere de traduceri prelucrate
Biblioteca Naţională a României. Serviciul studii şi dezvoltare în biblioteconomie. – Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 1996 – 2008.

Buletin analitic
Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova. Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2006 – 2008.

Buletin economic legislativ
S.C. “Tribuna economică” S.A. – Bucureşti; Lunar; Deţinute: 1995 – 2002, 2006.

Buletin informativ al Academiei de Studii Economice Bucureşti
Academia de Studii Economice. Departamentul de cercetări economice. – Bucureşti; Anual; Deţinute: 2003 – 2004, 2006.

Buletin informativ al Federaţiei Naţionale AGROinform
ederaţia Naţională AGROinform. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 2004.

Buletin informativ al Ministerului Educaţiei din Republica Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. – Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2003 – 2010.

Buletin oficial de proprietate industrială
Agenţia de Stat pentru Protecţia proprietăţii industriale. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 1995, 1997, 2004 – 2009.

Buletin statistic: economia Republicii Moldova
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. – Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 2005 – 2007.

Buletin ştiinţific. Seria A: Ştiinţe economice
Universitatea de Nord. – Baia Mare; Anual; Deţinute: 2006.

Buletin ştiinţific. Seria: Teoria şi practica managementului
Universitatea de Vest. – Timişoara; Anual; Deţinute: 2005 – 2006.

Buletin trimestrial al BNM: statistică, acte normative
Banca Naţională a Moldovei. – Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 1994 – 2009.

Buletinul Universităţii “Petrol-gaze” din Ploieşti. Seria: Ştiinţe economice
Universitatea “Petrol-gaze”. – Ploieşti; Trimestrial; Deţinute: 2007.

Buletinul Arbitrajului Republicii Moldova
Judecătoria Economică a Republicii Moldova. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 1995 – 1996.

Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova
Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova. – Chişinău;Trimestrial; Deţinute: 2000 – 2002, 2005 – 2006.

Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 2004 – 2009.

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 2003 – 2010.

Buletinul exportatorului : revistă de informaţie comercială şi de afaceri
Organizaţia de promovare a exportului din Moldova. – Chişinău; La 2 luni; Deţinute: 2004.

Buletinul învăţământului din Republica Moldova
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova. – Chişinău; Trimestrial; Deţinute: 1999 – 2002.

Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova
Judecătoria Economică a Republicii Moldova. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 1997 – 2003.

Bulletin of the European Union
European Commission. – Luxembourg; Lunar; Deţinute: 2002 – 2005.

Bulletin research
International Monetary Fund. – Washington; Trimestrial; Deţinute: 2005, 2007.

Bursa construcţiilor
Make & Laurenţiu. – Bucureşti; Trimestrial; Deţinute: 1998 – 2000.

Bursa de Valori a Moldovei
Bursa de Valori a Moldovei. Departamentul relaţii externe. – Chişinău ; Lunar; Deţinute: 2003 – 2011.

Bursa invenţiilor : supliment al revistei “Intellectus”
Agenţia de Stat pentru Protecţia proprietăţii industriale. – Chişinău; Lunar; Deţinute: 2003 – 2008.

Business & Society
International Association for Business and Society Founded at Roosevelt University. – Thousand Oaks; Trimestrial; Deţinute: 1999.

Business Central Europe
The Economist group. Business Press. – London; Trimestrial; Deţinute: 1998 – 2001.

Business History review
Harvard Business School Publishing Corporation. – Boston; Trimestrial; Deţinute: 1994 – 2000.

Business Week : information technology annual report
The McGraw-Hill Companies. – New York; Săptămânal; Deţinute: 1996 – 2006.

Businessul Moldovei : ediţie informativ-analitică
Asociaţia Naţională a producătorilor din Moldova. – Chişinău ; Săptămânal; Deţinute: 2007 – 2008.

BYTE / Россия
ЗAO “ЧK Пресс”. – Moсква; Lunar; Deţinute: 2003 – 2008.